Novosti pri DDV od januarja 2020 S 1. 1. 2020 bodo pričela veljati zaostrena pravila glede oprostitve DDV v primeru dobav blaga v drugo članico EU. Čeprav ZDDV-1 in Pravilnik o izvajanju ZDDV ta trenutek z novostmi še nista dopolnjena, vas zaradi pomembnosti novosti že sedaj obveščamo. Zaostritev…

Davčna reforma 2020 Ugodnejša dohodninska lestvica V 2020 bo ugodnejša dohodninska lestvica. Malo se poviša prag 1. dohodninskega razreda (z 8.021,3 € na 8.500 €; stopnja ostane 16 %). V drugem in tretjem dohodninskem razredu se bo stopnja davka malenkost znižala (v drugem s 27 % na 26…

E-bolniški list od februarja 2020 Od 01. 11. 2019 do 31. 12. 2019 bodo postopoma pričeli eBOL-e (elektronske bolniške liste) izdajati tudi osebni zdravniki (splošni in pediatri). Kljub prehodu bodo do 1. 2. 2020 še izdajali papirnate listine. Od 1. 2. 2020 osebni zdravniki ne bodo več tiskali…