Dostava dokumentacije v času epidemije V času trajanja izrednih razmer vas prosimo, da dokumentacijo pošiljate elektronsko na miha.rihar(at)mojiracuni.si. Če ne gre po elektronski poti in morate del dokumentacije poslati po navadni pošti, vas prosimo, da pošljete na Gumnišče 11, 1291 Škofljica, ker je dostava pošte na Erbežnikovo omejena.…

Interventni ukrepi na področju plač in prispevkov Državni zbor je 20. 3. 2020 sprejel ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN PRISPEVKOV (ZIUPPP). 1. Nadomestilo plače delavcem, ki jim delodajalec zaradi posledic epidemije ne more zagotavljati dela Delavec je v tem primeru upravičen do 80 % nadomestila…