13.12.2019

Nagrada za poslovno uspešnost oziroma 13. plača oziroma božičnica 2019

13. plača oziroma božičnica oziroma nagrada za poslovno uspešnost ni bremenjena z dohodnino do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, bremenjena je le s prispevki. Del nagrade, ki presega ta znesek, je bremenjen tudi z dohodnino. Všteva se v pokojninsko osnovo in osnovo za nadomestila. Zadnja objavljena povprečna bruto plača (za september 2019) znaša 1.712,11 € (po 15. 12. 2019 bo objavljena povprečna plača za oktober 2019 – torej bo objavljen nov maksimalni znesek za ugodno izplačilo).

Pravico do dela plače za poslovno uspešnost imajo vsi delavci pri delodajalcu, če so pogoji za pridobitev pravice do dela plače za poslovno uspešnost s splošnim aktom delodajalca določeni enotno za vse delavce (imajo vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost in so pravica do izplačila dela plače za poslovno uspešnost ter merila za njegovo izplačilo določeni v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni). Da zadostite tej zakonski zahtevi, morate imeti akt oziroma pravilnik, ki to ureja. Podlaga za posamezno izplačilo božičnice je sklep, v katerem se opredelite kdaj in v kakšnem znesku se nagrada za določeno leto izplača.

Izplačilo do omenjenega zneska je ugodnost, katero lahko izkoristite enkrat v koledarskem letu. Če ste nagrado za poslovno uspešnost 2018 izplačali v začetku 2019, morate tudi nagrado za 2019 izplačati v 2020, da ta ni bremenjena z dohodnino.