Klasično računovodstvo

Osnovni paketi so namenjeni vsem, ki se odločite za strokovno in kakovostno računovodsko storitev in klasično sodelovanje z računovodskim servisom po zmerni ceni.

Pri MOJI RAČUNI poslovne dogodke ažurno poknjižimo v skladu z aktualno zakonodajo.

Izdelamo obračune plač in ostalih izplačil, obračune DDV ter letne bilance in poročila. Poskrbimo za poročanje na FURS in AJPES in vam pošljemo plačilne naloge.

Vodimo evidenco o zapadlih terjatvah in obveznostih.

Kolikor se da, vas razbremenimo nepotrebnih skrbi in vam po potrebi posredujemo potrebne poslovne podatke, da vam olajšamo odločanje.

V klasično računovodstvo je vključeno:

 • obdelava vse poslovne dokumentacije,
 • vodenje glavne knjige in dnevnika knjiženja,
 • vodenje knjig DDV,
 • obračun prispevkov za zasebnika, plač, podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev, najemnin, nagrad za poslovodenje, nagrad za vajence in učence, izplačil dobičkov ali drugih izplačil fizičnim osebam, poročanje na FURS in AJPES,
 • obračun DDV, RP-O (VIES), poročanje na FURS,
 • bilanca stanja, izkaz uspeha, poročanje AJPES,
 • letni davčni obračun, poročanje na FURS,
 • vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije,
 • 1 medletna bilanca stanja in izkaz uspeha,
 • vodenje odprtih postavk,
 • posredovanje plačilnih nalogov v PDF formatu,  PDF formatu s QR kodo ali XML datoteki po standardu ISO SEPA,
 • s poslovanjem povezano svetovanje,
 • komunikacija s FURS in ostalimi upravnimi organi (AJPES, ZPIZ, ZZZS, ZRSZ).

Vprašajte nas

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja glede računovodstva. Prosimo, da izpolnite spodnji kontaktni obrazec in v kratkem vas bomo kontaktirali.