Računovodstvo po meri

Glede na vašo dejavnost, obseg poslovanja in potrebe po dodatnih storitvah se individualno dogovorimo za mesečni pavšal.

Glavne prednosti računovodstva po meri so:

1. možnost: vključite dodatne storitve

V obstoječi paket računovodskih storitev lahko vključite dodatne storitve, kot so:

 • izdajanje računov,
 • administracija dokumentacije,
 • obračunavanje potnih stroškov,
 • obračunavanje obresti,
 • priprava dokumentacije, aktov in pogodb po potrebah naročnika,
 • priprava razpisne dokumentacije in dokumentacije za odobritev financiranja,
 • mesečne ali trimesečne bilance,
 • mesečna ali trimesečna poročila po potrebah naročnika,
 • izredna poročanja AJPES, SURS,
 • poročanje SFR,
 • poročanje Intrastat,
 • stroškovno knjigovodstvo po projektih ali dejavnostih (stroškovna mesta),
 • izvajanje plačilnega prometa,
 • prijave in odjave iz zavarovanj (M obrazci),
 • obravnava odtegljaja po viru in mednarodnih pogodb o izogibanju dvojne obdavčitve,
 • davčno svetovanje,
 • poslovno svetovanje,
 • vlaganje predlogov za e-izvršbo,
 • prevzem dokumentacije pri naročniku.

2. možnost: večino obdelav opravite sami

Če ste dovolj suvereni in vam čas to dopušča, lahko večino obdelav opravite sami (izdajanje računov, knjiženje prejetih računov, knjiženje bančnih izpiskov, obračunavanje plač). Mi izvedemo zgolj kontrole, zahtevnejše obdelave, poročanja, zaključimo leto, izdelamo bilance in davčni obračun ter vam svetujemo. V takem primeru se dogovorimo za minimalni mesečni pavšal glede na previden sproten obseg kontrol in poročanja. Ostale storitve obračunamo glede na posamezno obdelavo ali urno postavko. Za to opcijo morate tudi sami uporabljati rešitev Minimax.

3. možnost: prevzamemo le del računovodskih opravil

Po dogovoru prevzamemo le del računovodskih opravil. Lahko vam obračunavamo plače ali potne stroške. Lahko izvedemo zahtevnejše DDV obdelave, logične kontrole pri obračunu DDV in poročamo. Lahko le zaključimo leto in izdelamo letna poročila ter davčni obračun. Obstaja tudi možnost uvoza v Minimax ali povezave le tega z drugimi programskimi rešitvami (npr. iCenter, več spletnih trgovin).

Vprašajte nas

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja glede računovodstva. Prosimo, da izpolnite spodnji kontaktni obrazec in v kratkem vas bomo kontaktirali.