Spletno računovodstvo

Spletno računovodstvo bistveno izboljša pregled nad poslovanjem, omogoči kar se da hitro obdelavo poslovnih dogodkov, hkrati pa zniža strošek računovodstva.

Glavne prednosti spletnega računovodstva:

 • spletno računovodstvo vam omogoča prihranek pri času in denarju ter boljši pregled nad poslovanjem podjetja;
 • sodobna računovodsko-poslovna rešitev Minimax podjetja SAOP omogoča, da delamo računovodje in podjetniki na istih podatkih;
 • 24-urni dostop do poslovnih podatkov vam omogoča pregled nad poslovanjem podjetja iz pisarne, od doma ali s službene poti;
 • poslovne dogodke vnesete sami in na ta račun prihranite pri strošku računovodskih storitev;
 • računovodstvo vam lahko ne glede na sedež vašega poslovanja vodimo iz Ljubljane;
 • nudimo vam podporo pri uvajanju in nadaljnji uporabi Minimaxa.

Pri spletnem računovodstvu računovodje in podjetniki delamo na istih podatkih

Pri spletnih paketih računovodstvo in poslovanje organiziramo tako, da maksimalno izkoristimo potencial, ki ga spletna računovodsko-poslovna rešitev Minimax podjetja SAOP omogoča. Račune izstavite v Minimaxu, v istem okolju obdelate še potne naloge in vnesete prejete račune. Z  vnosom osnovnih podatkov prejetih računov ste si sestavili seznam plačilnih nalogov in stanje obveznosti podjetja do vas, nam pa ste poenostavili obdelavo prejetega računa, ker ga le še poknjižimo. V seznamu plačilnih nalogov se nahajajo tudi plačilni nalogi naših obdelav, npr. ob obračunu DDV, plač ali drugih izplačil osebnih dohodkov. Te lahko po želji izvozite v xml datoteko za uvoz v vašo spletno banko. S spletnim paketom si izboljšate pregled nad poslovanjem podjetja, nam omogočite kar se da ažurno izvajanje računovodskih storitev ter hkrati zmanjšate strošek računovodstva.

Podatki o terjatvah in obveznostih, stroških in prihodkih ali hitra bilanca so vam na voljo kadarkoli in kjerkoli. Do podatkov lahko 24 ur na dan dostopate iz pisarne, od doma ali iz tujine, vse kar potrebujete je internetni dostop. Sami si lahko izvozite ali natisnete plačilne naloge in izpise odprtih postavk.

Za računovodstvo in poročanje v celoti poskrbimo mi. Ker poslovno dokumentacijo sproti vnašate sami, lahko računovodske storitve izvedemo kar se da ažurno. Strošek podvojenega vnosa odpade, ker delamo računovodje in podjetniki na istih podatkih.

Dostop do vaših podatkov je visoko varovan z digitalnim potrdilom in dodatnim geslom. Vaši podatki se shranjujejo na večih strežnikih na različnih lokacijah hkrati, zato ni bojazni, da bi izgubili podatke.

Rešitev računovodstva s spletnim paketom je najbolj primerna za malo večja podjetja.

V spletni paket je vključeno:

 • knjiženje prejetih računov (vnos osnovnih podatkov opravite vi),
 • kontrola nad knjiženjem izdanih računov (račune izdajate vi),
 • vodenje glavne knjige in dnevnika knjiženja,
 • vodenje knjig DDV,
 • obračun prispevkov za zasebnika, plač, podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev, najemnin, nagrad za poslovodenje, nagrad za vajence in učence, izplačil dobičkov ali drugih izplačil fizičnim osebam, poročanje na DURS, AJPES in ZZZS,
 • obračun DDV, RP-O (VIES), poročanje,
 • bilanca stanja, izkaz uspeha, poročanje na AJPES,
 • letni davčni obračun, poročanje na FURS,
 • vodenje registra osnovnih sredstev in amortizacija,
 • 1 medletna bilanca stanja in izkaz uspeha,
 • vodenje odprtih postavk,
 • s poslovanjem povezano svetovanje,
 • komunikacija s FURS in ostalimi upravnimi organi (AJPES, ZPIZ, ZZZS, ZRSZ),
 • podpora pri uvajanju in uporabi Minimaxa.

Sami poskrbite za:

 • izstavljate račune (nastavitve knjiženja in potrebne uskladitve izvedemo mi),
 • vnesete osnovne podatke prejetih računov (brez knjiženja – to izvedemo mi).

Vprašajte nas

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja glede računovodstva. Prosimo, da izpolnite spodnji kontaktni obrazec in v kratkem vas bomo kontaktirali.