30.03.2020

Začasni ukrepi na področju dela in plačevanja prispevkov za socialno varnost

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) in Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) sta bila 28. 3. 2020 objavljena v uradnem listu in sta s tem stopila v veljavo.

Vlada Republike Slovenije je na svoji 8. redni seji sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

POVZETEK ZAČASNIH UKREPOV NA PODROČJU DELA IN PLAČEVANJA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST in nekaj najpogostejših vprašanj z odgovori.

Ukrepi iz tega dela zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, se po predlogu uporabljajo od 1. aprila 2020 do 31. maja 2020, razen če ta zakon določa drugače. Če do 15. maja 2020 epidemija COVID-19 ni preklicana, se roki izteka ukrepov, ki so določeni na 31. maj 2020, podaljšajo za 30 dni.

Ukrepi se sklicujejo na zavezance, ki pravočasno izpolnjujejo davčne obveznosti, zato bodite še posebej previdni, da imate v prihodnjih tednih poravnane vse davčne obveznosti.